Kases aparāta čeka atmaksas anulēšanas akts

Kases aparāta čeka atmaksas akts ir svarīgs dokuments Latvijas uzņēmumiem, kas nodrošina atbilstību gan Nodokļu maksājumu reģistrēšanas likuma, gan citu normatīvo aktu prasībām, kā arī aizsargā gan uzņēmēju, gan patērētāju intereses. Šajā rakstā veiksim padziļinātu analīzi par kases aparāta čeka atmaksas aktu, iekļaujot atsauces uz Latvijas likumdošanu un sniedzot detalizētus norādījumus tā pareizai aizpildīšanai un lietošanai.

Kases aparāta čeka atmaksas akta juridiskais regulējums

Kases aparāta čeka atmaksas akta lietošanu Latvijā regulē vairāki normatīvie akti, tai skaitā:

 • Nodokļu maksājumu reģistrēšanas likums: Šī likuma 13. pants nosaka kases aparāta čeka atmaksas akta obligātās rekvizītus un kārtību, kādā tas jāaizpilda.
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 757 “Kases aparātu lietošanas noteikumi”: Šie noteikumi papildina Nodokļu maksājumu reģistrēšanas likumu ar detalizētām prasībām par kases aparāta čeka atmaksas akta saturu un lietošanu.
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) norādījumi: VID regulāri publicē norādījumus, kas sniedz skaidrojumus un interpretācijas par kases aparāta čeka atmaksas akta lietošanu praktiskās situācijās.

Papildus iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, kases aparāta čeka atmaksas akta lietošanu var ietekmēt arī specifiskas nozares normatīvi akti un līgumi.

Kases aparāta čeka atmaksas akta obligātās rekvizītas

Katram kases aparāta čeka atmaksas aktam jāietver šādas obligātās rekvizītas:

 • Unikāls čeka numurs: Katram atmaksas aktam jāpiešķir unikāls numurs, kas atšķiras no citiem kases aparātu čekiem.
 • Datums un laiks: Atmaksas akta izveidošanas datums un laiks.
 • Preces vai pakalpojuma nosaukums: Precīzs preces vai pakalpojuma nosaukums, par kuru tiek veikta atmaksa.
 • Preces vai pakalpojuma cena: Atmaksātās preces vai pakalpojuma cena.
 • Atmaksas iemesls: Skaidrs un saprotams atmaksas iemesla apraksts.
 • Pārdevēja paraksts: Personas, kas veic atmaksu, paraksts.
 • Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs: Uzņēmuma, kas veic atmaksu, nosaukums un reģistrācijas numurs.

Izņemot šīs obligātās rekvizītas, atmaksas aktā var iekļaut arī citu informāciju, kas uzņēmumam šķiet būtiska, piemēram, informāciju par pircēju, kases aparāta numuru vai atmaksas veidu.

Kases aparāta čeka atmaksas akta aizpildīšanas un lietošanas kārtība

Kases aparāta čeka atmaksas akta aizpildīšanas un lietošanas kārtība var nedaudz atšķirties atkarībā no izmantotā kases aparāta modeļa. Tomēr vispārējie principi ir šādi:

 1. Veiciet atmaksu: Izmantojot kases aparātu, veiciet atmaksu par preci vai pakalpojumu, norādot atbilstošu iemeslu.
 2. Izdrukājiet atmaksas čeku: Kases aparāts automātiski izdrukās atmaksas čeku, kas saturēs visas iepriekš minētās obligātās rekvizītas.
 3. **Aizpildiet atmaksas aktu
Kases aparāta čeka atmaksas akta nozīme un pielietojums

Kases aparāta čeka atmaksas akts kalpo vairākiem svarīgiem mērķiem:

 • Nodrošina atbilstību likumdošanas prasībām: Uzņēmumi, kas veic skaidras naudas norēķinus, ir juridiskā ziņā pienākti izsniegt kases aparātu čekus par katru veikto darījumu. Kases aparāta čeka atmaksas akts kalpo kā pierādījums par veikto atmaksu un nodrošina atbilstību Nodokļu maksājumu reģistrēšanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
 • Aizsargā patērētāju tiesības: Patērētājiem ir tiesības pieprasīt atmaksu par precēm vai pakalpojumiem, kas neatbilst norādītajai kvalitātei vai neatbilst līguma nosacījumiem. Kases aparāta čeka atmaksas akts kalpo kā pierādījums par veikto pirkumu un atvieglo patērētāju tiesību aizsardzību.
 • Uzlabo uzņēmuma uzskaiti un kontroli: Kases aparāta čeka atmaksas akts palīdz uzņēmumiem precīzi uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, kā arī veikt detalizētu analīzi par veiktajām atmaksām. Tas var palīdzēt identificēt kļūdas, uzlabot uzņēmuma finanšu disciplīnu un optimizēt biznesa procesus.

Kases aparāta čeka atmaksas akta glabāšana

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, uzņēmumiem jāglabā kases aparāta čeka atmaksas akti vismaz 5 gadus no atmaksas datuma. Atmaksas akti jāglabā tādā veidā, lai nodrošinātu to drošību un piekļuvi VID darbiniekiem pārbaužu laikā.

Secinājumi

Kases aparāta čeka atmaksas akts ir svarīgs dokuments Latvijas uzņēmumiem, kas palīdz nodrošināt atbilstību likumdošanas prasībām, aizsargāt patērētāju tiesības un uzlabot uzņēmuma uzskaiti un kontroli. Izprotot kases aparāta čeka atmaksas akta juridisko regulējumu, aizpildīšanas un lietošanas kārtību, kā arī glabāšanas prasības, uzņēmumi var efektīvi izmantot šo dokumentu savā ikdienas darbībā.

Noderīgas saites