Kases aparāta reģistrācija VID

Lai fiziska persona reģistrētu kases aparātu VID, ir jāveic šādas darbības:

1. Izvēlēties kases aparātu:

2. Iegūt elektronisko parakstu:

 • Kases aparāta elektroniskai reģistrēšanai būs nepieciešama elektroniskā paraksta izmantošana.
 • Elektronisko parakstu var iegūt sertificētā sertifikācijas centrā.
 • Informāciju par sertifikācijas centriem var atrast VID tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv

3. Reģistrēties VID EDS sistēmā:

4. Reģistrēt kases aparātu:

 • VID EDS sistēmā izvēlieties sadaļu “Reģistri” > “Lietotāja kases aparāti”.
 • Spiediet pogu “Pievienot”.
 • Ievadiet informāciju par kases aparātu, ievērojot norādījumus uz ekrāna.
 • Pievienojiet reģistrācijas pieprasījumam kases aparāta tehniskās pases kopiju.
 • Nosūtiet reģistrācijas pieprasījumu.

5. Saņemt reģistrācijas apstiprinājumu:

 • Pēc informācijas pārbaudes VID reģistrēs jūsu kases aparātu un nosūtīs jums reģistrācijas apstiprinājumu elektroniski.

Papildus informācija:

 • Detalizētu informāciju par kases aparātu reģistrēšanu VID var atrast VID tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/kases-aparati-un-kases-sistemas
 • Ja rodas jautājumi, varat sazināties ar VID pa tālruni +371 8000 8000 vai e-pastu mailto:[удаленный электронный адрес].

Atcerieties:

 • Kases aparāta reģistrācija VID ir obligāta visiem uzņēmējiem, kas savā darbībā izmanto kases aparātus.
 • Par nereģistrēta kases aparāta lietošanu draud sods.

Svarīgi:

 • Šī rokasgrāmata ir informatīva un nav visaptveroša.
 • Pirms kases aparāta reģistrēšanas VID ieteicams iepazīties ar aktuālo informāciju VID tīmekļa vietnē.