Kases aparāta noņemšana no uzskaites

  • Apkalpošanas dienests uzsāk noņemšanas no uzskaites procesu:

Kases aparāta īpašnieks sazinās ar sertificētu apkalpošanas firmu, lai uzsāktu noņemšanas no uzskaites procesu.
Apkalpošanas dienesta sertificētais tehniķis apmeklē kases aparāta lietošanas vietu un veic nepieciešamās pārbaudes.
Tehniķis sagatavo kases aparātu noņemšanai no uzskaites, nodrošinot datu integritāti un atbilstību normatīvajiem aktiem.

  • Apkalpošanas dienests iesniedz datus VID:

Tehniķis sagatavo un iesniedz VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) pieprasījumu kases aparāta noņemšanai no uzskaites.
Pieprasījumā iekļauj detalizētu informāciju par kases aparātu, tā noņemšanas iemeslu un apkalpošanas dienests kontaktinformāciju.
VID izskata pieprasījumu un veic datu pārbaudi.

  • Kases aparāta īpašnieks apstiprina procedūru EDS:

Kad VID ir apstiprinājis pieprasījumu, kases aparāta īpašnieks saņem paziņojumu EDS.
Paziņojumā iekļauts apstiprinājums par noņemšanas no uzskaites procesa uzsākšanu un aicinājums apstiprināt procedūru.
Kases aparāta īpašnieks piesakās EDS, izmantojot savu elektronisko parakstu, un apstiprina noņemšanas no uzskaites procedūru.

  • Apkalpošanas dienests pabeidz noņemšanas no uzskaites procesu:

Saņemot apstiprinājumu no kases aparāta īpašnieka, apkalpošanas dienests pabeidz datu saglabašnas procedūru par kases aparatu.
Tehniķis veic galīgo pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kases aparāts vairs netiek izmantots tirdzniecības vajadzībām.
Apkalpošanas dienests informē VID par noņemšanas no uzskaites procesa pabeigšanu.

  • VID noņem kases aparātu no uzskaites:

VID saņem apkalpošanas dienesta paziņojumu un atjaunina savu sistēmu, noņemot kases aparātu no reģistrēto ierīču saraksta.
Noņemšanas no uzskaites process ir pabeigts.
Svarīgi:

Kases aparāta noņemšana no uzskaites ir obligāta procedūra, ja ierīce vairs netiek izmantota tirdzniecības vajadzībām.
To var veikt tikai sertificēta apkalpošanas dienests, kas ir licencēta VID.
Kases aparāta īpašnieks ir atbildīgs par apkalpošanas dienests iesaistīšanu un procesa uzsākšanu.
Visu noņemšanas no uzskaites procesa laikā ir jāievēro datu aizsardzības regulas.